Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ.
Κικούλα Κότσαπα

Μέλος Δ.Σ.
Ανδρέας Ιωαννίδης

Μέλος Δ.Σ.
Δρ. Κυριάκος Καλλή

Μέλος Δ.Σ.
Σάββας Σάββα

Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Τσιάκκα

Μέλος Δ.Σ.
Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης

Μέλος Δ.Σ.
Δρ. Φλώρος Παντελή

Γραμματέας Δ.Σ.
Αθηνά Παναγιώτου

Βοηθός Γραμματέας Δ.Σ.
Γεωργία Νικολάου