Πιστοποίηση Προϊόντων

Η ΚΕΠ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει διάφορα σχήματα Πιστοποίησης Προϊόντων. Αυτά παρέχονται είτε αποκλειστικά από την ΚΕΠ είτε σε συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης του εξωτερικού. Τα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: Τσιμέντο, Εξοπλισμός Παιγνιδότοπων, Ηλιακοί Συλλέκτες και Συστήματα (Solarkeymark Certification Scheme), Πλαστικοί Σωλήνες και Εξαρτήματα.