Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων / Κυλιόμενων Σκαλών

H ΚΕΠ παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων με βάση τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα από έμπειρους μηχανικούς και σε συνεργασία με Διεθνείς Φορείς του εξωτερικού. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, στατικές και δυναμικές δοκιμές με φορτία, δοκιμές συστημάτων ασφαλείας, σωστή εγκατάσταση κ.α.

Επίσης η ΚΕΠ πραγματοποιεί ελέγχους σε κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, που βρίσκονται σε πολυκαταστήματα, αεροδρόμια, εκθεσιακούς χώρους και εμπορικά κέντρα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, δοκιμές συστημάτων ασφαλείας, σωστή εγκατάσταση, έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων κ.α.