Πιστοποίηση Ιατρικών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων

Η ΚΕΠ διεξάγει από κοινού με τον Βρεττανικό Οργανισμό Πιστοποίησης CHKS, πιστοποιήσεις για την εφαρμογή εξειδικευμένων προτύπων τα οποία αφορούν τις δραστηριότητες και λειτουργίες Ιατρικών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων. Ο CHKS είναι διαπιστευμένος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Ιατρικών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων με έδρα το Λονδίνο.