Πιστοποίηση Καταδυτικών Κέντρων

Η ΚΕΠ διεξάγει ελέγχους και πιστοποιήσεις Καταδυτικών Κέντρων σε συνεργασία με το European Underwater Federation (EUF) και τον Αυστριακό Οργανισμό Τυποποίησης και Πιστοποίησης.