Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) (Αρ. Πιστ. Κ00288). Επίσης είναι μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτησης (ΚΥΣΙΕΚ)

Η ΚΕΠ προσφέρει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για Επικεφαλής Επιθεωρητές με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 ISO 50001 και ISO/IEC 27001, προγράμματα για Εσωτερικούς Επιθεωρητές για συστήματα διαχείρισης με βάση τα πιο πάνω πρότυπα και προγράμματα για τεχνικά θέματα όπως η ασφάλεια παιχνιδότοπων, πρόληψη λεγεωνέλλας, ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ανελκυστήρες κ.α. (Πολυεπιχειρησιακά). Επίσης, προσφέρονται σε Εταιρείες και Οργανισμούς εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους (Μονοεπιχειρησιακά).


Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχεδιάζονται με τρόπο που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να ικανοποιούν απόλυτα τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.


Οι εισηγητές των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό είναι άρτια καταρτισμένοι, με πολυετή εμπειρία στον τομέα τους. Επιπλέον, κατέχουν πιστοποίηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) αλλά και από άλλους Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (π.χ. STAREGISTER).

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΠ ,από τον Μάρτιο του 2018, είναι μέλος της Ακαδημίας του IQNET (IQNET Academy).

Η συνεργασία με την Ακαδημία του IQNet, υπήρξε ένας από τους βασικούς στόχους του Τομέα εκπαίδευσης της ΚΕΠ, ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά κατάρτισης, και να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην εκπαίδευση που προσφέρει.

Η Ακαδημία IQNet αναφέρεται σε ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό σήμα, το οποίο δημιουργήθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Φορέων Πιστοποίησης IQNet και επικεντρώθηκε στη διεθνή αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται από τα μέλη της. Η Ακαδημία IQNet είναι η απάντηση για μια σαφή ανάγκη αγοράς για πολύτιμα και διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την Ακαδημία IQNet π.χ. η διαδικτυακή της πύλη, προσφέρουν πρόσθετες ευκαιρίες επιβεβαίωσης των ικανοτήτων των καταρτιζόμενων και ευκαιρίες προσωπικής προώθησης, με στόχο να είναι ένα συνεχές εργαλείο ανάπτυξης αλλά και προώθησης καριέρας.

Για κάθε πιστοποιητικό κατάρτισης το οποίο εκδίδει η ΚΕΠ στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από το IQNet, εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Ακαδημία του IQNet.


Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα εγγραφής στην διαδικτυακή πύλη της Ακαδημίας IQNet όπου μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες.


Όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα τυγχάνουν έγκρισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Φόρμα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com