Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), διοργανώνει την Ημερίδα “CΥStandarDΑΥ 2018” η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 10:00 – 12:30, στo συνεδριακό κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία.

Η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT: Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού (Erasmus+ KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις) σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης (VET) έλαβε χώρα τη Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 στην MMC, στη Λευκωσία. Η διάρκεια της εκδήλωσης ήταν τέσσερις ώρες.

Η 6η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη , 27 Ιουνίου στη Λευκωσία, στη Κύπρο. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την MMC Management Centre Ltd και η διάρκειά της ήταν 3 ημέρες (μια ολόκληρη μέρες και δύο μισές). Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στην συνάντηση.

ο τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT: Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού (Erasmus+ KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις) έλαβε χώρα τη Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2018, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, η Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας που συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Πέμπτη 26 Απριλίου, 2018 στη Λευκωσία, ενημερωτική ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων του Υπουργείου Υγείας και την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ).

Η 5η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT έλαβε χώρα τη Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, στο Cham, στη Γερμανία. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τη Volkshochschule im Landkreis Cham και η διάρκειά της ήταν μία μέρα. Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στην συνάντηση.

To Mediterranean Management Center (MMC) και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ανακοινώνει την διεξαγωγή εξέτασης για την πιστοποίηση προσώπων ως Administration Personnel Level 4.

Στις 25 και 26 Μαΐου 2017, υλοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, η 2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου CareV.E.T. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), η οποία είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Η πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου CareV.E.T, έλαβε μέρος στις 16 Δεκεμβρίου 2017, στη Αθήνα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό ¨Εργαστήρι¨ που είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+, στο έργο CareV.E.T «Innovative training approach fo rSupportive Living Operators» το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΚΥ Ελλάδος για χορηγία κάτω από την Βασική Δράση 2 - Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Ανάπτυξης Καινοτομίας.

Η 4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT, έλαβε μέρος την 1 και 2 Ιουνίου 2017, στη Βαλένσια της Ισπανίας,. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό CIPFPM που είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 23/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις). Σημειώνεται ότι, ως ημερομηνία έκδοσης στο νέο αναθεωρημένο πρότυπο αναγράφεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015.

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) για να την ορθή εφαρμογή και ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους καθώς και νέους πελάτες της, αποφάσισε τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του νέου προτύπου:

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 15/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του).

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους καθώς και νέους πελάτες της, αποφάσισε τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του νέου προτύπου:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2017, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, η Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας που συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016, υλοποιήθηκε στη Bratislava της Σλοβακίας, η 3η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Orbis που είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Το Σάββατο 10/12/2016 το έργο EupaNext παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ημερίδας ενημέρωσης για το πρόγραμμα ERASMUS η οποία υλοποιήθηκε από το ΙΔΕΠ και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Για όσους έχουν παρακολουθήσει τα πενθήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τα Πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης προσφέρει διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ομαλή μετάβαση στα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 23/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις). Σημειώνεται όμως ότι, ως ημερομηνία έκδοσης στο νέο αναθεωρημένο πρότυπο αναγράφεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 15/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για χρήση).

erasmus       eupa next 

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+, στο έργο ΕUPA_NEXT «Validation of formal, non-formal and informal learning: The case study of Administration Personnel» το οποίο εγκρίθηκε ΙΔΕΠ για χορηγία κάτω από την Βασική Δράση 2 - Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης ενημερώνει ότι έχει εγκριθεί από τους συντελεστές του συγχρηματοδοτούμενου έργου, για την συμμετοχή της στο εν λόγω πρόγραμμα και την πιστοποίησή της σύμφωνα με το Πρότυπο Sound Industrial Relations 2014 «SIR 2014».

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης των Προτύπων CYS EN ISO 9001:2015 και CYS EΝ ISO 14001:2015 διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας, στις 2 Ιουλίου 2015, Ημερίδα με θέμα «Αναθεώρηση Προτύπων CYS EN ISO 9001:2015 & CYS EΝ ISO 14001:2015: Νέες προκλήσεις και διαχείριση ρίσκου».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, η Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας που συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS). Η εκδήλωσε τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Από τις 31/08/2013 τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία. Κανονισμοί που στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία.