Οργανόγραμμα ΚΕΠ

 organogramma

Στελέχωση

Γενική Διευθύντρια
Αθηνά Παναγιώτου

Διευθυντής Πιστοποίησης
Βάσος Βασιλείου

Επικεφαλής Επιθεωρητής
Υπεύθυνος Τομέα Τεχνικών Ελέγχων
Δημήτρης Βαρζακάκος

Επικεφαλής Επιθεωρητής
Ιωάννα Ελευθερίου

Επικεφαλής Επιθεωρητής
Ιωάννης Τσούντας

Επικεφαλής Επιθεωρητής
Χρυσταλλένη Παπαδοπούλου

Προϊσταμένη Γραμματείας και Αρχείου
Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων
Γεωργία Νικολάου

Γραμματέας
Ισμήνη Σφήκα

Γραμματέας
Πηνελόπη Γιάγκου

Γραμματέας
Χριστιάνα Χριστοφή

Λογιστής
Σάββας Παπάμιχαηλ

Βοηθητικό Προσωπικό
Έλενα Παναγιώτου

Αριθμός Εξωτερικών Επιθεωρητών και Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων άριστα εκπαιδευμένων συμπληρώνουν το δυναμικό των επιθεωρητών της ΚΕΠ.