Τεχνικοί Έλεγχοι

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης αναλαμβάνει τεχνικούς ελέγχους σε κατασκευές, εξοπλισμούς και μηχανήματα με βάση την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο της επιθεώρησης/ελέγχου.


Για την διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου γίνεται μία πρώτη επαφή με τον ενδιαφερόμενο για να διασφαλιστεί ότι η ΚΕΠ μπορεί να προσφέρει τη σχετική υπηρεσία και στην συνέχεια προγραμματίζονται τα στάδια του ελέγχου.