Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2017 08:03

Στις 25 και 26 Μαΐου 2017, υλοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, η 2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου CareV.E.T. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), η οποία είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2017 07:35

Η πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου CareV.E.T, έλαβε μέρος στις 16 Δεκεμβρίου 2017, στη Αθήνα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό ¨Εργαστήρι¨ που είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2017 06:53

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+, στο έργο CareV.E.T «Innovative training approach fo rSupportive Living Operators» το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΚΥ Ελλάδος για χορηγία κάτω από την Βασική Δράση 2 - Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Ανάπτυξης Καινοτομίας.