Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2017 06:39

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 23/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις). Σημειώνεται ότι, ως ημερομηνία έκδοσης στο νέο αναθεωρημένο πρότυπο αναγράφεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015.

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) για να την ορθή εφαρμογή και ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους καθώς και νέους πελάτες της, αποφάσισε τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του νέου προτύπου:

Παρασκευή, 14 Ιούλιος 2017 06:35

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 15/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του).

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους καθώς και νέους πελάτες της, αποφάσισε τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του νέου προτύπου:

Δευτέρα, 15 Μάιος 2017 10:18

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ανακοινώνει την διεξαγωγή εξέτασης για την πιστοποίηση προσώπων ως Connoisseur Οίνου.