Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018 14:07

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), διοργανώνει την Ημερίδα “CΥStandarDΑΥ 2018” η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 10:00 – 12:30, στo συνεδριακό κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία.

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018 09:16

Η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT: Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού (Erasmus+ KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις) σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης (VET) έλαβε χώρα τη Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 στην MMC, στη Λευκωσία. Η διάρκεια της εκδήλωσης ήταν τέσσερις ώρες.

Τρίτη, 07 Αύγουστος 2018 07:24

Η 6η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη , 27 Ιουνίου στη Λευκωσία, στη Κύπρο. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την MMC Management Centre Ltd και η διάρκειά της ήταν 3 ημέρες (μια ολόκληρη μέρες και δύο μισές). Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στην συνάντηση.