Τρίτη, 07 Αύγουστος 2018 07:24

Η 6η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου EUPA_NEXT πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη , 27 Ιουνίου στη Λευκωσία, στη Κύπρο. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την MMC Management Centre Ltd και η διάρκειά της ήταν 3 ημέρες (μια ολόκληρη μέρες και δύο μισές). Εκπρόσωποι όλων των εταίρων συμμετείχαν στην συνάντηση.

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018 10:48

ο τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου EUPA_NEXT: Επικύρωση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Η μελέτη περίπτωσης του Διοικητικού Προσωπικού (Erasmus+ KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις) έλαβε χώρα τη Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018 στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. 

Τρίτη, 17 Ιούλιος 2018 10:06

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2018, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, η Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας που συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).