Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Επικεφαλής Επιθεωρητές - Μετάβαση στα νέα Πρότυπα ISO 9001 & ISO 14001

Για όσους έχουν παρακολουθήσει τα πενθήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τα Πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης προσφέρει διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ομαλή μετάβαση στα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.