Μνημόνιο Συνεργασίας Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Με σκοπό την ενίσχυση των προσόντων των φοιτητών του στους αναδυόμενους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, μέσα από τα σχετικά προγράμματα σπουδών του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, και η συνεργασία σε επιστημονικά και εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα για προϊόντα/υπηρεσίες που έχουν σχέση με την πιστοποίηση και γενικά με την ποιότητα.

Μεταξύ άλλων, η συνεργασία περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου στο τομέα της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, όπως: «Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001», και «Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001».

«Τα ακαδημαϊκά μας πτυχία στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων / Υδρογονανθράκων ενισχύονται τώρα μέσω προσφοράς επιχορηγημένης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO, μέσω συνεργασίας μετην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης», επισήμανε ο αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Βαλιαντής, επικεφαλής των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι φοιτητές θα καταρτιστούν στα διεθνή πρότυπα ISO 50001 (Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης) και ISO 14001 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). «Οι φοιτητές, έχοντας καταρτιστεί στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα έχουν ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα να εργοδοτηθούν, αφού όλο και περισσότερες εταιρείες/βιομηχανίες/οργανισμοί εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης», τόνισε.

 

pic2

 

«Οι καθηγητές μας έχουν σημαντική εμπειρία από διάφορες χώρες του εξωτερικού, καθώς και ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία», υπέδειξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθ. Νίκος Καρτακούλης, επισημαίνοντας ότι αυτό συμβάλλει στην επιτυχή απασχόληση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. «Η επιπρόσθετη κατάρτιση στις διεθνείς πιστοποιήσεις ISO ενισχύουν περαιτέρω την απασχολησιμότητα των αποφοίτων μας στους σχετικούς τομείς», κατέληξε. Αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι οι εκπαιδεύσεις αυτές προσφέρονται χωρίς επιπλέον κόστος για τον φοιτητή (το κανονικό κόστος ανέρχεται περίπου στα €1000 ανά πρότυπο).

Ο κ. Βάσος Βασιλείου, Διευθυντής Πιστοποίησης της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, αναφέρθηκε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, χαρακτηρίζοντας της ως μια συνεργασία στρατηγικής φύσεως για την Εταιρεία. «Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης αποφάσισε την ενδυνάμωση των σχέσεων της με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γι’ αυτό το λόγο, έχουμε τη χαρά να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στοχεύοντας στη σύμπτυξη των δυνάμεών μας για εξυπηρέτηση κοινών στόχων και επιδιώξεων προς όφελος της κοινωνίας μας και του τόπου γενικότερα», επισήμανε.