Συμμετοχή της ΚΕΠ σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS – CareV.E.T

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+, στο έργο CareV.E.T «Innovative training approach fo rSupportive Living Operators» το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΚΥ Ελλάδος για χορηγία κάτω από την Βασική Δράση 2 - Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Ανάπτυξης Καινοτομίας.

Το CareV.E.βασίζεται στην εφαρμογή Ευρωπαϊκών Εργαλείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως το EQF και το ECVET και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας που θα βοηθήσει στην καλύτερη ποιότητα ζωής ατόμων με μαθησιακά προβλήματα.

Στο έργο συμμετέχουν οι εταίροι:

OMEGATECH - THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE (Ελλάδα) – Διαχειριστής Έργου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» (Ελλάδα)

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Γερμανία)

FONDAZIONE ET LABORA (Ιταλία)

TANDEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA (Ιταλία)

SENSEWORKSLTD (Ελλάδα)