Πρώτη Διακρατική συνάντηση του έργου CareV.E.T

Η πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου CareV.E.T, έλαβε μέρος στις 16 Δεκεμβρίου 2017, στη Αθήνα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό ¨Εργαστήρι¨ που είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.

Στα πλαίσια της Διακρατικής Συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις από τους εταίρους και καθορίστηκε το πλαίσιο δράσης του έργου για τους επόμενους 6 μήνες.


Το έργο CareV.E.T - Innovative training approach for Supportive Living Operators έχει εγκριθεί από το IKY της Ελλάδας για χορηγία κάτω από την Βασική Δράση 2- Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Ανάπτυξης Καινοτομίας. Το έργο συντονίζει η Ελληνική Εταιρεία OMEGATECH - THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA.