Δεύτερη Διακρατική συνάντηση του έργου CareV.E.T

Στις 25 και 26 Μαΐου 2017, υλοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, η 2η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου CareV.E.T. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), η οποία είναι ένας από τους εταίρους του έργου και μέρος έλαβαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους που εμπλέκονται στο έργο.


Στα πλαίσια της Διακρατικής Συνάντησης οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα παραδοτέα του έργου π.χ. την ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, την εισαγωγή μονάδων ECVET στο πλαίσιο, την πιστοποίηση προσώπων κτλ. Παράλληλα καθορίστηκε το πλαίσιο δράσης του έργου για τους επόμενους 6 μήνες.


Το έργο CareV.E.T - Innovative training approach for Supportive Living Operators έχει εγκριθεί από το IKY της Ελλάδας για χορηγία κάτω από την Βασική Δράση 2- Συνεργασίες για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Ανάπτυξης Καινοτομίας. Το έργο συντονίζει η Ελληνική Εταιρεία OMEGATECH - THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA.