Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Η ΚΕΠ είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης. Η άρτια καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα επιθεωρητών της,…

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) έχει εγκριθεί από από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας- την…

Έλεγχος Παιχνιδότοπων/ Παιδικών Χαρών

Η ΚΕΠ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ελέγχων σε παιδικές χαρές (Κύπρο και Ελλάδα) και είναι διαπιστευμένη από…

Έλεγχος Ανελκυστήρων

Οι ανελκυστήρες αποτελούν ένα πολύ διαδεδομένο μέσο μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων.Όπως όλα τα μηχανήματα όμως πρέπει…

Σήμανση CE - Δομικά Προϊόντα

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός «(EE) αρ. 305/2011» αφορά στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και…

Πιστοποίηση Προϊόντων

Η ΚΕΠ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει διάφορα σχήματα Πιστοποίησης Προϊόντων. Αυτά παρέχονται είτε αποκλειστικά από την…